طراحی اولیه و سپس طراحی قالب اصلی سایت و برنامه نویسی و پیاده سازی سایت با استفاده از جدیدترین تکنولوژی های وب