نرم افزار اندروید ICDL
نمونه کار

نرم افزار اندروید آزمون ICDL

 مخاطبین: شرکت کنندگان در آزمون های فنی و حرفه ای، استخدامی و …
سیستم عامل مورد نیاز : اندروید 2.3 به بالا
مهارت های Word ،Excel،Powerpoint ،Access
( نسخه 2007 به بالا )
ارائه سوالات در قالب 8 آزمون و هر آزمون شامل 40 سوال چهار گزینه ای است.

دانلود برنامه